Vedtok sykehusets strategi på Tynset

Styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt helseforetakets virksomhetsstrategi for de neste fire årene. Styremøtet 23. mai ble avholdt på sykehuset på Tynset.

Publisert 23.05.2023
Styret i Sykehuset Innlandet på Tynset, gruppebilde
Styret i Sykehuset Innlandet. Fra venstre: Bjug Ringstad, Øistein Hovde, Torleiv Svendsen, Torunn Aass Taralrud, Per Hillestad Christensen, Toril B. Ressem, Halfdan Aass, Irene Dahl Andersen, Ivar Gladhaug, Tone Kristine Amundgaard og Torbjørn Almlid.

Styret i Sykehuset Innlandet behandler hvert år en virksomhetsstrategi for de neste fire årene. Virksomhetsstrategien beskriver en rekke faglige mål og tiltak, som skal sørge for at befolkningen i Innlandet har tilgang til best mulig spesialisthelsetjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.

Virksomhetsstrategien for perioden 2024-2017 peker på tilgangen til helsepersonell som foretakets største utfordring og viser til at Sykehuset Innlandet må satse på å utvikle, beholde og rekruttere medarbeidere. Strategidokumentet legger til grunn at det er nødvendig med omfattende omstillinger og driftstilpasninger for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft og at samling av fag, funksjoner og avdelinger er sentralt i dette arbeidet.

Les virksomhetsstrategien for 2024-2027 (PDF, sykehuset-innlandet.no)

Lokalsykehus i Fjellregionen​​

I forkant av møtet ble det avholdt et styreseminar med omvisning på sykehuset. Sykehuset på Tynset er lokalsykehus for om lag 23 500 innbyggere i Fjellregionen. Opptaksområdet omfatter kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset, samt deler av Stor-Elvdal. I tillegg ivaretar sykehuset på Tynset spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Røros og Holtålen kommuner i Trøndelag, etter avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Viviann Livden Halvorsen og Astrid Skotte på omvisning med styret i Sykehuset Innlandet, bilde

Avdelingsjordmor Viviann Livden Halvorsen og avdelingssjef Astrid Skotte med styret på omvisning på fødestua på Tynset.