Ansattboliger i Gjøvik

Sykehuset Innlandet har rundt 100 ansattboliger på Gjøvik. Rundt 70 er for langtidsleie. Alle boliger er i gangavstand til sykehuset og sentrum.

Rekkehus. Husleien inkluderer kabel-tv og internett. Strøm kommer i tillegg.  

Holtermann Knudsens gate 5 B, 5 C og 5 D:
3 stk: 4-roms leiligheter på 73 kvadratmeter, umøblert
Pris: 10 900 kroner

Holtermann Knudsens gate 5 A:
Én 5-roms leilighet på 84 kvadratmeter, umøblert​
Pris: 11 300 kroner ​

Blokkleiligheter. Husleien inkludererer strøm, kabel-tv og internett. Alle leiligheter har hvitevarer. Felles vaskerom.

5 stk: 2-roms leiligheter på 38 kva​dratmeter, umøblert 
Pris: 8 200 kroner

Én 2-roms leilighet på 38 kvadratmeter, møblert 
Pris: ​​8 600 kroner

14 stk: 1-roms hybler på 22 kvadratmeter, møblert (korttidsleie)
Pris: 6 500 kroner

Blokkleiligheter. Husleien inkluderer strøm, kabel-tv og internett.

3 stk: 2-roms, 45 kvadratmeter, umøblert med hvitevarer
Pris: 10 900 kroner

5 stk: 3-roms, 60 kvadratmeter, umøblert med hvitevarer
Pris: 11 5​00 kroner​

16 stk: 2-roms leiligheter på 40-45 kvadratmeter, møblert med hvitevarer (korttidsleie) 
Pris: 11 400 kroner

Blokkleiligheter. Husleien inkluderer strøm, kabel-tv og internett. Felles vaskerom. 

16 stk: 1-roms leiligheter på 40 kvadratmeter, møblert med hvitevarer
Pris: 10 300 kroner

8 stk: 2-roms leiligheter på 48 kvadratmeter, møblert med hvitevarer
Pris: 10 9​00 kroner​

Blokkleiligheter. Husleien inkluderer kabel-tv og internett. Strøm kommer i tillegg.

9 stk: 2-roms leiligheter på 54 kvadratmeter 
Pris for umøblert leilighet uten hvitevarer: 8 600 kroner 
Pris for umøblert leilighet med hvitevarer: 9 100 kroner
Pris for møblert leilighet med hvitevarer: 9 300 kroner
 
6 stk: 3-roms leiligheter på 73 kvadratmeter 
Pris for umøblert leilighet uten hvitevarer: 10 100 kroner 
Pris for umøblert leilighet med hvitevarer: 10 500 kroner
 
Én 4-roms leilighet på 96 kvadratmeter, umøblert med hvitevarer
Pris: 11 100 kroner
 
Én 4-roms leilighet på 120 kvadratmeter, møblert med hvitevarer
Pris: 13 200 kroner

Det er mulig å leie rom på Søsterhjemmet ved Reinsvoll. Rommene ble pusset opp i 2010. Leie administreres av boligforvalter på Gjøvik.

Pris per døgn: 400 kroner
Pris per måned: 3 200 kroner 

Heidi Snekkerbakken

Boligforvalter, Gjøvik

boligforvalter.gjovik@sykehuset-innlandet.no 924 11 088

Ved kontakt utenfor kontortid, ring Servicetorg Gjøvik på telefon 61 15 70 25.

Sist oppdatert 17.11.2023