Ungdomsrådet

Ungdomsrådet jobber for at det legges bedre til rette for unge pasienter i sykehus.

Hva g​​jør Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet representerer aldersgruppen 12-25 år og taler ungdom sin sak.

Rådet jobber blant annet for å bedre møtet med helsevesenet, og for å få folk som jobber i helsevesenet til å forstå at ungdom er en egen pasientgruppe, enten de møter pasienter i aldersgruppen i poliklinikk eller på sengepost.

Ungdomsrådet ønsker å høre fra deg om hvordan du ønsker at helsevesenet skal være i møtet med ungdommer.

Har du spørsmål, noe du vil ta opp eller noe du vil vi skal vite om? Ta gjerne kontakt!

E-post: ​ungdomsraadet@sykehuset-innlandet.no

​​Hvem er u​ngdomsrådet?

 • Amund J. Myrvold
 • Marit Viola Strandbakke Ringstad 
 • Inga Røyseng Skåden​
 • Robin Bråthen Regbo
 • Isabell Breidal Bekkevold
 • Maria Paz Galgum Evensen
 • Oliver Valldal
 • Malin S. Engen​

 • Christine Vagstad Johansen, spesialfysioterapeut, Habilitering Hedmark
 • Kristin Nyhus (permisjon)​, sykepleier, Barne- og ungdomsavdelingen Lillehammer 
 • Berit Gallefoss Denstad (vikar)Spesialpedagog, mestringskoordinator Lillehammer​​​

​Referater og årsrapporter

Sist oppdatert 17.04.2023