Ungdomsrådet

Ungdomsrådet jobber for at det legges bedre til rette for unge pasienter i sykehus.

Hva g​​jør Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet representerer aldersgruppen 12-25 år og taler ungdom sin sak.

Rådet jobber blant annet for å bedre møtet med helsevesenet, og for å få folk som jobber i helsevesenet til å forstå at ungdom er en egen pasientgruppe, enten de møter pasienter i aldersgruppen i poliklinikk eller på sengepost.

Ungdomsrådet ønsker å høre fra deg om hvordan du ønsker at helsevesenet skal være i møtet med ungdommer.

Har du spørsmål, noe du vil ta opp eller noe du vil vi skal vite om? Ta gjerne kontakt!

E-post: ​ungdomsraadet@sykehuset-innlandet.no

​​Hvem er u​ngdomsrådet?

Synne Rognås

Leder i Ungdomsrådet

Inga Røyseng Skåden

Nestleder i Ungdomsrådet

Amund J. Myrvold

Medlem i Ungdomsrådet

Emil Gunnerud Johansen

Medlem i Ungdomsrådet

Isabell Breidal Bekkevold

Medlem i Ungdomsrådet

Magnus Lang-Ree

Medlem i Ungdomsrådet

Christine Vagstad Johansen

Spesialfysioterapeut, Habiliteringstjenesten​​​​, divisjon Habilitering og rehabilitering

Berit Gallefoss Denstad (vikar)

Sekretær, Kirurgisk avdeling, divisjon Gjøvik Lillehammer

​Referater og årsrapporter

              Sist oppdatert 17.04.2023