Høring om utviklingsplan 2022-2039

I desember 2021 inviterte Sykehuset Innlandet til en høring om Utviklingsplan 2022-2039, en oppdatering av Utviklingsplan 2018-2035.

​Utviklingsplanen er Sykehuset Innlandet HF sitt øverste strategiske dokument. Planen beskriver hvordan foretaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester for befolkningen i opptaksområdet og for enda tettere samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

Utviklingsplanen skal peke på ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. I Utviklingsplan 2022-2039 er nye føringer fra Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 og regionale føringer innarbeidet. 

Høringsfrist: 20. mars 2022

Informasjon om hørin​gen

​Spørsmål

Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser gjennom:

  • ​Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet
  • Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer
  • Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett sted i pasientforløpet

Dialo​​gmøter 

Sykehuset Innlandet er tilgjengelig for dialogmøter med interessenter gjennom høringsperioden. Målet er å sikre avklaringer, informasjon og gjensidig forståelse av innspill. 

​Videre prosess

I tillegg til høringen og oppdatering av utviklingsplanen, vil viktig utviklingsarbeid i Helsefellesskap Innlandet og Sykehuset Innlandet pågå parallelt. Resultater av dette arbeidet vil bli innarbeidet i sluttresultatet av utviklingsplanen. 

Høringsinnspill vil bli behandlet som en temasak i Sykehuset Innlandets styremøte i mars før oppdatert utviklingsplan godkjennes i styremøtet i april 2022. Deretter sendes utviklingsplanen til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai 2022.

Hørin​​gsuttalelser 

Interne høring​​sutta​​​lelser

​​Eksterne høring​​​​suttalelser

Sist oppdatert 12.02.2024