Når mamma eller pappa ruser seg eller er psykisk syk

Når mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg, gjør det noe med hele familien, også deg som er barn eller ungdom. Opplevelsene er forskjellige fra person til person. Det er avhengig av hvem du er, mamma eller pappas sykdom eller situasjonen sykdommen skaper.

Du føler deg kanskje annerledes enn andre. Du må kanskje ta mye ansvar hjemme, for eksempel lage mat. Noen synes det er vanskelig å konsentrere seg på skolen når de ikke vet hva som skjer hjemme. 

Du lurer kanskje på hvordan du kan hjelpe mamma eller pappa til å bli frisk. Kanskje tror du at det er du som må forandre deg? Kanskje skammer du deg over hvordan det ser ut hjemme, og derfor tar du ikke med deg venner hjem?

​​Det er viktig å h​​uske på at:

 • Du har rett til å ha det bra, selv om foreldrene dine er syke
 • Du må ikke forandre deg for at mor eller far skal bli frisk​

Det er viktig at alle får hjelp og støtte til å forstå og takle det de opplever. Det kan hjelpe å få kunnskap om sykdommen. Da kan det være lettere å forstå det som skjer.

Hvorfor blir noen psykisk syk?

Det er mange forskjellige psykiske sykdommer. Noen blir man raskt frisk igjen av, mens andre kan vare lenge. Vi vet ikke alt om hvorfor noen blir psykisk syk, det kan være mange grunner til det. Det kan skyldes at noen har hatt det for vondt i livet, spesielt i barndommen, eller at en er født med en sårbarhet for å bli syk.

Psykisk sykdom smitter ikke, og vi vet at ingen arver sykdommen direkte.

Hva er en psykisk sykdom?

Når noen får en psykisk sykdom kan de forandre seg på forskjellige måter: 

 • ​Noen kan slutte å lage mat og stelle rundt seg. 
 • Noen kan glemme at du skal i barnehagen eller på skolen, og på fritidsaktiviteter. 
 • Noen kan oppføre seg slik at familien skammer seg. 
 • Noen er mye lei seg og orker ikke å gjøre noen ting.
 • Noen prater med seg selv. 
 • Det kan være vanskelig for deg å skille hva som er sant og hva som skyldes sykdommen. 
 • Kanskje blir mamma eller pappa kjempesinte for små ting uten at du forstår hvorfor.
 • Noen av de som er syke blir veldig redde. De kan for eksempel være redde for å ta bussen, eller for å møte andre mennesker.
 • Noen kan være i sin egen verden, og det kan være vanskelig å få ordentlig kontakt med den som er syk. Kanskje du ikke forstår hva de sier.

Vi mennesker er forskjellige, det er også foreldrene som har en psykisk sykdom.

Husk at du ikke må å klare dette alene. Du har lov til å be om hjelp. Det kan være godt å dele tankene sine med  noen. 

Kan den som er syk bli frisk igjen?

Det finnes forskjellige behandlinger for den som har en psykisk sykdom eller som ruser seg:

 • Behandling hjelper så mange blir friske
 • Mange får medisiner
 • Noen trenger noen å snakke med, enten hjemme eller i en poliklinikk
 • Noen trenger å bli lagt inn på sykehus en stund 
 • Noen kan være friske i perioder, men blir syke igjen og trenger ny behandling

Til deg som har en syk mamma eller pappa

 • Det er aldri barnas skyld at foreldrene blir syke
 • Det er ikke barna som skal passe på at foreldrene har det bra
 • Dersom du er urolig og bekymret for mamma eller pappa, er det lurt å snakke med noen andre voksne
 • Det er flott at du hjelper mor eller far, men du trenger ikke å klare det alene
 • Du har rett til å ha det bra, selv om andre har det vanskelig
 • Det er mange barn og unge som har syke foreldre
 • Mange barn opplever at de blir glemt når mamma eller pappa er syk​

Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

Ta ko​​ntakt med: 

 • Lærer eller helsesøster
 • Alarmtelefonen for barn og unge, telefonnummer 116 111
  • Den er gratis og er åpen fra klokka 15.00 – 08.00
  • Den har åpent hele døgnet i helger og på helligdager
 • Barnevernsvakta der du bor
 • Dersom mamma eller pappa er innlagt på sykehus kan du be om å få snakke med barneansvarlig der de er innlagt, eller noen andre som jobber der
 • Dersom det skjer noe alvorlig hjemme kan du ringe 113
 •  Barn og unges kontakttelefon, telefonnummer 800 33 321
Sist oppdatert 16.08.2023