Ansatt i kantina ved salatdisken, illustrasjonsbilde.

Kantine

Alle kantiner i Sykehuset Innlandet er åpne for besøkende. Velkommen inn!

Sist oppdatert 07.09.2023