Våre sykehus

 • Sykehuset i Elverum

  Sykehuset i Elverum er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

 • Sykehuset i Gjøvik

  Sykehuset i Gjøvik er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

 • Sykehuset i Hamar

  Sykehuset i Hamar er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

 • Sykehuset i Lillehammer

  Sykehuset i Lillehammer er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

 • Sykehuset på Reinsvoll

  Sykehuset på Reinsvoll er ett av våre to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 • Sykehuset på Sanderud

  Sykehuset på Sanderud er ett av våre to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.