Pasientkurs

ALS, mestringskurs for pårørende

Nevrologisk avdeling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til ALS-pasienter. Hensikten med kurset er å legge til rette for kunnskapsbasert informasjon og involvering, og skape best mulig trygghet i rollen som pårørende.

Passert
11.
januar
2024
  1. 11. jan. 2024, 09:00 - 15:45

Tid og sted

Når

  1. 11. jan. 2024, 09:00 - 15:45

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Sykehuset i Lillehammer
Møterom 1007-08 i 1. etasje, ved inngangen til blodbanken på baksiden

Påmelding

Frist for påmelding: 05. jan. 2024

Henvisning fra lege/behandler sendes til:

Nevrologisk avdeling (ved Anita Kavli Håvemoen)
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer

Henvisning må påføres navn på pasient med antall pårørende. 

Dersom du er pårørende til en pasient som har vært til poliklinisk time eller vært innlagt på sykehuset i Lillehammer med aktuell problemstilling i løpet av det siste året, kan du få tilbud om kurs uten ny henvisning. Ta kontakt med avdelingen for påmelding på telefon 61 27 22 81.

Ved spesielle behov, som for eksempel matallergier eller behov for tekniske hjelpemidler, gi beskjed ved påmelding.

Kurset arrangeres i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke Innlandet/ALS, fysio- og ergoterapeuter, sosionomtjenesten, kliniske ernæringsfysiologer og Lærings- og mestringssenteret (LMS). Målgruppen for kurset er pårørende til pasienter med diagnostisert ALS.

På kurset deltar overlege for nevrologisk avdeling, ALS-sykepleier, fysio- og ergoterapeuter, ernæringsfysiolog og koordinator ved Lærings- og mestringssenteret. I tillegg deltar brukerrepresentanter fra Foreningen for Muskelsyke.

Du får servert lunsj. 

Program

09.00: Velkommen 

09.15: Hva er ALS? Behandlinger og medisinbruk, ved lege.

10.00: Hvordan en som pårørende kan oppleve å få familiemedlem med ALS. En ny hverdag - med mange spørsmål, sjokk, sorg og usikkerhet. Hvordan skape best mulig trygghet og mestring, ved pårørende og brukerrepresentant

11.00: Lunsj

11.30: Refleksjon og diskusjon med de pårørende, ved ALS-sykepleier

12.00: En ny hverdag med aktivitet og aktuelle hjelpemidler, ved fysioterapeut og ergoterapeut

12.45: Pause

13.00: Orientering om rettigheter, ved sosionom

13.40: Mat og ernæring, ved kliniske ernæringsfysiologer

14.10: Pause

14.25: Erfaringer i en ny hverdag og veien videre, ved alle

15.30: Avslutning

Med forbehold om endringer.

Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan ​​få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Det er en egenandel på 386 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort. 

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. 

Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding. 

Pasientre​​iser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.   

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515. 

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no  

Arra​​n​​gør

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kursene er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.​​​​

Les om Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Kontakt

Relevante behandlinger