Pasientkurs

Epilepsi hos barn og unge, mestringskurs for pårørende

Barneavdelingen ved sykehuset på Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

24.
mai
2024
  1. 24. mai 2024

Tid og sted

Når

  1. 24. mai 2024

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Epilepsiforbundet Innlandet, sosionom-tjenesten, BUP Innlandet, og Pasient og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet.

Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen eller fastlege.

Henvisning må påføres navn på barn/ungdom med antall pårørende og sendes til: 

Sykehuset Innlandet Lillehammer
Barnepoliklinikken (ved seksjonsoverlege Vesna Bryn)
Anders Sandvigs gate 17, 2629 Lillehammer

Program     

09.00  Velkommen

09.15  Hvordan en som forelder kan oppleve å få barn med epilepsi
ved forelder og brukerrepresentant

10.00 Hva er epilepsi? Forskjellige typer anfall. Behandlinger og medisinbruk.
ved barnelege

11.15 Lunsj blir servert

12.00 Praktiske tiltak 
ved sykepleiere

12.55  En ny hverdag med mange spørsmål, sjokk, sorg og usikkerhet på vei mot trygghet og mestring
ved overlege BUP

13.50 Orientering om Epilepsiforbundet Innlandet
ved brukerrepresentant

14.20 Orientering om rettigheter
ved sosionom i Sykehuset Innlandet

15.00 Erfaringer i en ny hverdag og veien videre

15.30 Avslutning

Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan ​​få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Det er en egenandel på 386 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort. 

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. 

Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding. 

Pasientre​​iser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.   

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515. 

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no  

Arra​​n​​gør

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kursene er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.​​​​

Les om Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Kontakt

Relevante behandlinger