Pasientkurs

Hvordan leve med hjertesykdom, mestringskurs

Medisinsk avdeling ved sykehuset på Lillehammer arrangerer jevnlige mestringskurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt, ACB (by-passoperert) eller PCI (blokket) for cirka en måned tilbake.

Tid og sted

Når

Det vil bli arrangert kurs gjennom hele året, vår og høst. Ta kontakt med poliklinikken for mer informasjon.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Sykehuset i Lillehammer
Tredje etasje i gammelbygget ved medisinsk poliklinikk. Anders Sandvigs gate19, 2609 Lillehammer

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap. Hvordan ta ansvar for livsstilsendring og dele erfaringer med pasienter og pårørende i samme situasjon. 

Program

08.30 Kort, personlig samtale med lege og sykepleier, registrering av med utgangspunkt i tilsendt spørreskjema

09.30 Hjerte- og karsykdom, ved lege fra medisinsk avdeling

10.15 Pause

10.30 Undervisning om fysisk aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom, ved fysioterapeut

11.30 Lunsj

12.30 Kostveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog

13.30 Pause

13.45 Hjerte – og karsykdom, ved lege fra medisinsk avdeling 

14.45 Pause

15.00 LHL og likepersonsinformasjon. Hvordan leve med hjertesykdom, ved erfaren likeperson fra LHL

15.15 Oppsummering av dagen med lege og sykepleier

Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan ​​få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Det er en egenandel på 386 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort. 

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. 

Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding. 

Pasientre​​iser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.   

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515. 

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no  

Arra​​n​​gør

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kursene er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.​​​​

Les om Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Kontakt