Pasientkurs

Hvordan mestre hverdagen etter hjerneskade?

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering arrangerer mestringskurs for deg som erfarer endringer etter å ha gjennomgått hjerneslag eller andre skader som har rammet hjernen, og dine pårørende.

Passert
12.
april
2024
2 dager
  1. 12. apr. 2024, 10:00 - 14:00
  2. 19. apr. 2024, 10:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 12. apr. 2024, 10:00 - 14:00
  2. 19. apr. 2024, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet og brukerorganisasjoner.

Hvor

Ottestad (rehabilitering)

Påmelding

Frist for påmelding: 22. mar. 2024

Deltagelse på kurset krever henvisning fra fastlege eller fra behandlende lege på sykehuset. 

Henvisning sendes til: 

Sykehuset Innlandet
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Gjøvik 
Føllingstads vei 15
2819 Gjøvik 

Merk henvisningen med «Mestringskurs etter hjerneslag/hjerneskade».

Målgruppe

Mestringskurset er rettet mot personer som erfarer endringer etter å ha gjennomgått hjerneslag eller andre skader som har rammet hjernen, og deres pårørende. 

Innhold

Mange som er rammet og deres familie erfarer at livet forandres. Det er viktig å få økt kunnskap om egen situasjon, og å kjenne til de forskjellige rehabiliteringsfasene og -metodene. 

På mestringskurset vil du møte andre i samme situasjon og deres pårørende for å utveksle erfaringer. Helsepersonell vil gi faglig informasjon, og det blir anledning til å stille spørsmål. 

På kurset vil også en person som tidligere har hatt hjerneslag/hjerneskade dele sine erfaringer. I tillegg gis informasjon om likepersonsarbeid og om brukerorganisasjonenes tilbud. 

Målet er å oppnå best mulig livskvalitet og helse, på tross av skade eller funksjonsnedsettelse. 

Gjennomføring

Kurset går over to dager. For et best mulig utbytte, anbefaler vi å delta begge dagene. 

Temaer første kursdag

  • «Usynlige vansker etter hjerneslag/hjerneskade» ved nevropsykolog 
  • «Hjerneskade og veien videre» ved brukerrepresentant

Temaer andre kursdag 

  • «Livet etter hjerneslaget» ved nevropsykolog 
  • «Erfaringsutveksling i pårørende- og brukergrupper»

Mer om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan ​​få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Det er en egenandel på 386 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort. 

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. 

Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding. 

Pasientre​​iser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.   

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515. 

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no  

Arra​​n​​gør

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kursene er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.​​​​

Les om Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

 

Kontakt

Relevante behandlinger