Pasientkurs

Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt, mestringskurs Lillehammer

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer tilbyr to-dagers kurs for pasienter med Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt. Hver deltaker kan ha med seg en pårørende.

Passert
15.
september
2022
2 dager
  1. 15. sep. 2022, 10:00 - 15:00
  2. 20. sep. 2022, 10:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 15. sep. 2022, 10:00 - 15:00
  2. 20. sep. 2022, 10:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Sykehuset i Lillehammer

Påmelding

Frist for påmelding: 08. sep. 2022

Henvisning fra lege/behandler sendes elektronisk til:

Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Ved spesielle behov, som for eksempel matallergier eller tekniske hjelpemidler, gi beskjed ved påmelding.


Kurset arrangeres i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer og Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. 

Du treffer andre med samme sykdom. Det gir deg mulighet til å utveksle erfaringer om hvordan en kan leve med disse sykdommene. I tillegg deltar en erfaren bruker som gir informasjon og praktiske hverdagstips. Du får også faglig informasjon fra helsepersonell. 

Du får kaffe og te, samt en enkel lunsj begge dager.


Program dag 1

10.00 Velkommen

  • Orientering og praktisk informasjon
  • Presentasjon av deltakere og kursledere
  • Forventning til dagen

10.15 Hva er Morbus crohn og Ulcerøs kolitt?
ved lege

12.00 Lunsj

12.45 Mat og Morbus chron/Ulcerøs kolitt
ved ernæringsfysiolog

13.45 Pause

14.00 Erfaringsutveksling. Deltakere og pårørende deles i grupper

14.45 Evaluering og avslutning

Program dag 2 

10.00 Velkommen til ny kursdag

10.15 Presentasjon av Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)
ved brukerrepresentant

10.50 Pause

11.00 Å leve med IBD
ved gastrosykepleier

12.00 Lunsj

12.45 Finnes det trygderettigheter
ved sosionom

13.45 Pause

13.55 Orientering
ved stomisykepleier 

14.00 Erfaringsutveksling. Deltakere og pårørende deles i grupper

14.45 Evaluering og avslutning


Vi legger inn små pauser underveis.


Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan ​​få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Det er en egenandel på 386 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort. 

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. 

Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding. 

Pasientre​​iser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.   

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515. 

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no  

Arra​​n​​gør

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kursene er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.​​​​

Les om Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring


Kontakt