Pasientkurs

Multippel sklerose (MS), mestringskurs

Nevrologisk avdeling Lillehammer inviterer til mestringskurs for pasienter med MS og deres pårørende. Hensikten med kurset er å legge til rette for kunnskapsbasert informasjon og involvering.

Passert
28.
september
2023
  1. 28. sep. 2023, 09:00 - 15:45

Tid og sted

Når

  1. 28. sep. 2023, 09:00 - 15:45

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 21. sep. 2023

Henvisning sendes elektronisk til:

Sykehuset Innlandet Lillehammer, nevrologisk avdeling

Dersom du har vært til poliklinisk time eller vært innlagt på sykehuset i Lillehammer med aktuell problemstilling i løpet av de siste årene, kan du få tilbud om kurs uten ny henvisning. Ta kontakt med avdelingen for påmelding. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Multippel Sklerose forbundet (MS-forbundet), fysio- og ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, sykehuset i Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret (LMS). Målgruppen for kurset er MS-pasienter diagnostisert i løpet av de siste 2-3 årene og deres pårørende.

På kurset deltar overlege for nevrologisk avdeling, MS-sykepleiere, fysio-ergoterapeuter, ernæringsfysiolog og koordinator ved Lærings- og mestringssenteret. I tillegg deltar brukerrepresentanter fra MS-forbundet.

Du får servert lunsj. 

Program

09.00:  Velkommen 

09.15: Hva er MS? Behandlinger og medisinbruk, ved lege

09.45: Pause

10.00:  Hvordan en som pasient kan oppleve å få MS. En ny hverdag med mange spørsmål, sjokk, sorg og usikkerhet. Hvordan skape best mulig trygghet og mestring, ved brukerrepresentanter

11.00: Lunsj

11.30: Erfaringer som MS-sykepleier, ved MS-sykepleiere

12.15: Pause

12.30: Fysisk aktivitet og mestring av hverdagen, ved fysioterapeut og ergoterapeut

13.15: Pause

13.30: Ernæring og kosthold, ved ernæringsfysiolog

14.00: Pause

14.15: Erfaringer i en ny hverdag og veien videre, ved alle

15.30: Avslutning

Med forbehold om endringer.

Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan ​​få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Det er en egenandel på 386 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort. 

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. 

Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding. 

Pasientre​​iser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.   

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515. 

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no  

Arra​​n​​gør

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kursene er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.​​​​

Les om Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring


Kontakt

Relevante behandlinger