Fagkurs

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Sykehuset Innlandet er godkjent kursarrangør. Vi tilbyr følgende kurs innen utrykningskjøring:

  • Utrykningskurs som gir kompetansebevis kode 160
  • Kundetilpasset vedlikeholdstrening/oppfriskningskurs for de som har kode 160 (med 3 timer teori og 4 timer kjøring)
  • Glattkjøring på bane, dagskurs i perioden 10. januar til 10. mars (værforbehold)

Alle kurs tilbys i henhold til utrykningsforskriften.

Om tilbudet

  • Sykehuset disponerer nytt og tidsriktig kjøretøyer på alle kurs.
  • Våre instruktører har lang fartstid som kjøreinstruktører både i helse og politi.
  • Kursene holdes i  Mjøs-området, men kan gjennomføres i andre områder ved behov.

Formelle krav

  • Dokumentere medisinske krav for førerkortklasse D, skjema NA 2
  • Fylt 20 år ved kursstart
  • Førerrett for klasse B uavbrutt de siste 2 år
  • Dokumentere arbeidsforhold som betinger utrykningskjøring, eventuelt må du gjennomføre utdanning som krever kompetanse innen utrykningskjøretøy

Pris på forespørsel.

Kontakt