Brukermedvirkning

Som pasient og pårørende kjenner du på kroppen hvordan tjenestene våre fungerer. Dine opplevelser, tilbakemeldinger og forslag til endringer er viktige.

Lov om pasient- og brukerrettigheter har til hensikt å sikre dine rettigheter i møte med helsetjenesten. Du kan medvirke i valg av undersøkelse, behandling og valg av tjeneste.

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

I møte med pasient og pårørende, møter vi vanskelige valg og dilemmaer som gjelder både diagnostikk, behandling og pleie. Klinisk etikk-komité (KEK) er et hjelpemiddel ved etiske utfordringer i sykehushverdagen.

Likepersoner er ressurspersoner, både pasienter og pårørende, som har vært gjennom noe av det samme som deg. En likeperson har levd med en sykdom eller diagnose, enten som pasient eller pårørende, og ønsker å dele sine erfaringer.

Likepersoner er ikke helsepersonell og kan ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre. De har taushetsplikt og skal være sertifisert av sin brukerorganisasjon. Likepersonsarbeid utføres på frivillig basis, og foregår både i avdelinger på sykehuset, i kommunen og i ditt eget hjem. 

Det medmenneskelige aspektet er drivkraften bak og kjennetegnet ved arbeidet. Mennesker med sykdomserfaring har kunnskap som er nyttig for andre. For mange pasienter er det å møte noen som forstår av stor betydning og til stor hjelp.

Én ting er å bli forklart hvordan noe fungerer og henger sammen rent medisinsk. Noe annet er det å møte forståelse. Flere pasienter erfarer at det som virkelig betydde noe etter å ha blitt kjent med sykdommen sin, var møtet med en annen med samme diagnose.

Ønsker du kontakt?

Om du vil ha kontakt med en likeperson, oppfordres du til å ta kontakt med din pasient- eller brukerorganisasjon. 

Du kan eventuelt spørre de ansatte ved avdelingen du er i kontakt med på sykehuset, så hjelper de deg videre. 

Dersom du er pasient ved sykehuset i Lillehammer kan du ta kontakt med brukerkontoret eller LMS-koordinator.

På sykehuset i Lillehammer har noen brukerorganisasjoner etablert et brukerkontor. Kontoret er bemannet onsdager og torsdager og første mandag i måneden. Ved brukerkontoret møter du mennesker med ulik erfaring som pasient. Det betyr at du kan få mulighet til å møte noen som har vært i samme situasjon som deg og stille spørsmål.

Brukerkontoret har god oversikt over ulike brukerorganisasjoner, og kan hjelpe deg å komme i kontakt med den organisasjonen eller foreningen som er aktuell for deg. Her finner du også brosjyrer og medlemsblad fra mange av organisasjonene/pasientforeningene som er representert i Innlandet.

Ønsker du kontakt?

E-post: brukerkontoret.lillehammer@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandet har et brukerutvalg og et ungdomsråd. Gjennom disse foraene samarbeider Sykehuset Innlandet med pasient- og brukerorganisasjonene.   

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet 

Brukermedvirkning – din rett og mulighet til å medvirke

Som pasient eller bruker av helse- og omsorgstjenester har du rett til å medvirke i valg av tjenestetilbud, undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder.

Les om brukermedvirkning på helsenorge.no
En mann med grått hår
Sist oppdatert 14.06.2024