Dine rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Rettigheter på sykehus og i spesialisthelsetjenesten

Finn mer informasjon om hvilke rettigheter du har når du er henvist til utredning eller behandling på sykehus eller hos spesialist.

Mer om dine rettigheter på helsenorge.no
En kvinne som smiler foran en blå bakgrunn
Sist oppdatert 14.06.2024