Avdeling for samhandling og brukermedvirkning

Avdeling for samhandling og brukermedvirkning  jobber for at pasienter og pårørende opplever trygge, forutsigbare og koordinerte pasientforløp fra hjem til hjem. Avdelingen skal sikre godt samarbeid mellom sykehuset og andre samarbeidspartnere (kommuner, fastleger og utdanningsinstitusjoner).

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra både kommunene og sykehusene. Det krever også utveksling av kunnskap og kompetanse. Alle involverte parter må samarbeide om å legge forholdene best mulig til rette.

Kontakt

Sverre Sætre

Avdelingssjef

sverre.saetre@sykehuset-innlandet.no

Kontakt

Telefon

Postadresse

Sykehuset Innlandet
Postboks 104
2381 Brumunddal

Slik finner du fram

Service- og administrasjonssenteret

Furnesvegen 26

2380 Brumunddal