Figurer i ulike soner holder hverandre i hendende, illustrasjonsbilde

Samhandling

Samhandling skal bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det. For å møte befolkningens behov for helsetjenester må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet.

Avdeling for samhandling og brukermedvirkning

Kompetansebroen

Kompetansebroen er rettet mot helsepersonell og studenter, og skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Her finnes digitale læringsressurser, temabasert fagstoff, arrangementer og nyheter.

Gå til Kompetansebroen
Kompetansebroen sin logo.

Kurs for helsepersonell

Her finner du samlet oversikt over kurs for helsepersonell.
Oversikt over kurs for helsepersonell
En gruppe mennesker i hvite uniformer som står i en gang, illustrasjon.

Kontaktperson

Sverre Sætre

Avdelingssjef

sverre.saetre@sykehuset-innlandet.no
Sist oppdatert 29.02.2024