Barnepalliativt team

Sykehuset Innlandet har egne barnepalliative team ved barne- og ungdomsavdelingene. Et palliativt team er sammensatt av spesialister innen ulike fagområder (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og lignende). Teamene jobber tett sammen med annet helsepersonell på sykehus og i primærhelsetjenesten. Målet er å bidra til at pasientene får god symptomlindring, hjelp til fysiske, psykiske, sosiale eller åndelige utfordringer.

Sammensetning av teamet

 • Helene Eng Stangvik (koordinator)
  Spesialsykepleier ved barne- og ungdomsposten
 • Anne Berit Sundby 
  Sykepleier ved barne- og ungdomsposten
 • Anne Kirsti Høgåsen 
  Overlege ved barne- og ungdomsposten
 • Christina Beate Røhne 
  Overlege ved barne- og ungdomsposten
 • Asborg Aanstad Bjertnæs 
  Barnelege ved barne- og ungdomsposten
 • Ann-Kristin Silihagen 
  Sykepleier ved habiliteringstjenesten
 • Vesna Bryn 
  Overlege ved habiliteringstjenesten
 • Guro Jevnesveen 
  Spesialsykepleier ved nyfødtintensiv
 • Ingrid Glorvigen
  Lege ved barne- og ungdomsavdelingen

Kontakt 

E-post: helene.eng.stangvik@sykehuset-innlandet.no

Slik finner du fram

Sykehuset i Elverum sett ovenfra.

Sykehuset i Elverum

Kirkevegen 31

2409 Elverum

Sykehuset på Gjøvik sett ovenfra.

Sykehuset i Gjøvik

Kyrre Grepps gate 11

2819 Gjøvik

Sykehuset på Lillehammer sett ovenfra.

Sykehuset i Lillehammer

Anders Sandvigs gate 17 (atkomst via Langes gate)

2609 Lillehammer