Ergoterapi og fysioterapi

Sykehuset Innlandet tilbyr ergoterapi og fysioterapi i de ulike divisjonene. Slik behandling i sykehus reduserer komplikasjoner, forkorter liggetid, bedrer kvalitet på oppholdet og gir raskere bedring. Ergo- og fysioterapeutene undersøker og vurderer pasienter, behandler og legger til rette for trening og aktivitet, underviser, informerer og veileder. Enhetene samarbeider også med andre faggrupper både i og utenfor sykehuset.

Slik finner du fram

Sykehuset i Elverum sett ovenfra.

Sykehuset i Elverum

Kirkevegen 31

2409 Elverum

Sykehuset på Gjøvik sett ovenfra.

Sykehuset i Gjøvik

Kyrre Grepps gate 11

2819 Gjøvik

Sykehuset på Hamar sett ovenfra.

Sykehuset i Hamar

Skolegata 32

2318 Hamar

Sykehuset på Lillehammer sett ovenfra.

Sykehuset i Lillehammer

Anders Sandvigs gate 17 (atkomst via Langes gate)

2609 Lillehammer

Sykehuset på Tynset sett ovenfra, omgitt av natur og fjell.

Sykehuset på Tynset

Sjukehusveien 9

2500 Tynset