Granheim lungerehabilitering

Informasjon til pårørende

Er du pårørende til en som skal til seksjon lungerehabilitering? Da er det viktig at du vet hvordan du bør forholde deg til en lungepasients hverdag, og hva du kan bidra med for å gjøre den enklere. Hos oss får pasienten utredning med forskjellige undersøkelser, de deltar i trening og undervisning, får medisingjennomgang og eventuelt hjelp til røykeavvenning eller vektendring.

Hvordan opplever en lungepasient hverdagen?

 • ​Dagene kan være veldig variable. En dag kan noen nesten fungere som normalt, mens andre dager kan være veldig tunge.
 • Været kan gi stor variasjon i dagsformen hos mange.
 • Det er tungt å erkjenne at man ikke klarer det samme som før. Mange føler at de ikke strekker til verken ovenfor seg selv eller sine nærmeste. Det kan gi en følelse av nedstemthet og at man trekker seg ut av sosiale sammenhenger.
 • Alt tar lengre tid, men man kan klare mye hvis man jobber langsomt i eget tempo. Det er viktig med mange pauser.
 • Opplevelse av tungpust og forverringer kan gi angst som forverrer pusten ytterligere.

Hva kan ​​du bidr​a med?

 • Forstå at dagene kan være veldig variable.
 • Snakk sammen. Kommunikasjon er viktig, slik at dere har en felles forståelse for situasjonen. Snakk om hva du skal hjelpe til med i dårlige perioder. Har dere snakket sammen i gode perioder, blir man ikke så hjelpesløs når forverringer skjer.
 • Tungpust er ikke alltid farlig. Noen ganger må man bare få litt ro og fred, så blir det bedre. Noen synes det er godt å bli strøket på ryggen.
 • Ikke still masse spørsmål når tungpusten står på, da har man ofte nok med å roe det hele ned. Vær heller behjelpelig med å finne for eksempel inhalasjonsmedisiner eller gjøre i stand forstøver.
 • Fortsett i så stor grad som mulig å ha den rollen du tidligere hadde, da din ektefelle, samboer eller annen slektning/venn var frisk. Som lungesyk er det godt å ikke bare bli sett på som «syk» eller «pasient».
 • Du må ta vare på deg selv. Du har lov til å leve et «friskt» liv. Ingen er tjent med at du sliter deg ut.

Ved mistanke om infeksjon

Det er riktig å ta kontakt med lege tidlig hvis du/dere mistenker om infeksjon. Jo tidligere behandling, jo raskere bedring. Tegn på infeksjon kan være økende tungpust, grønlig slim som hostes opp og/eller feber.

Snakk gjerne med egen lege om en plan for hvordan dere skal forholde dere ved forverringer, for eksempel oppstart av egenbehandling med prednisolon og/eller antibiotika.

Hjelp fra​ det offentlige

Tenk over om dere trenger hjelp fra det offentlige, for eksempel hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Vi er behjelpelige med å ta kontakt, men det er den enkelte kommune som vurderer behovet etter hjemkomst. 

Hvis det under oppholdet blir søkt om hjelpemidler, vil de enten sendes hit mens pasienten er her, eller komme hjem til dere fra aktuelle hjelpemiddelsentralen. 

Vi kan også søke hjelpemidler som kan lette vanlige oppgaver i hverdagen.​

Sist oppdatert 19.01.2023