Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har totaloversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i Innlandet. I tillegg bidrar enheten til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tilbudet. Det tilrettelegges også for brukermedvirkning.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål:

Ingrid Elise Sundfør
Spesialrådgiver
E-post: ingrid.elise.sundfor@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 916 48 983

Henvendelser om kurs og kompetanseutvikling rettes til den enkelte avdeling. 

Slik finner du fram

Service- og administrasjonssenteret

Furnesvegen 26

2380 Brumunddal