En kvinnelig sykepleier med fysioterapiball snakker med kvinnelig pasient.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet i Sykehuset Innlandet har oversikt over de ulike habiliterings- og rehabiliteringstilbudene. Dette inkluderer både tilbud i spesialisthelsetjenesten og informasjon om det kommunale tilbudet.

Kontakt koordinerende enhet
Sist oppdatert 01.06.2024