Behandling

Tidlig rehabilitering etter ervervet hjerneskade

Når du etter et hjerneslag eller annen traumatisk hjerneskade regnes som medisinsk stabil, blir du søkt overført til tidligrehabilitering dersom du fyller inntakskriteriene.

Hver enkelt søknad om rehabiliteringsopphold vurderes i forhold til forventet nytte av det tverrfaglige tilbudet rehabiliteringsavdelingen kan gi. Fokus rettes bl.a. mot kartlegging for deltagelse i tidligere aktiviteter, og på denne bakgrunn prioriteres ofte pasienter i yrkesfør alder.

Henvisning og vurdering

Akuttsykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg til rehabilitering. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under. 

Rettighets- og behovsvurdering foretas fortløpende.

 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5.  Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10.  Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

    

Før

Pasienter som er klare for rehabilitering rett etter akuttfasen og er medisinsk stabile, blir vurdert fortløpende i tett kontakt med henvisende avdeling. Andre pasienter blir vurdert fortløpende etter kapasitet ved rehabiliteringsavdelingen.

Under

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre egne liv. Lengde på tidligrehabiliteringsopphold varierer. 

Ved innleggelse vil du møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Det gjennomføres en kartlegging av din helsetilstand, og ut fra den settes det mål for oppholdet og en rehabiliteringsplan utarbeides. Målsettingen på sikt er at du skal bli så selvstendig som mulig ut fra skadens omfang. 

Det vil være et stort spekter av metoder og muligheter som tas i bruk for å tilrettelegge rehabiliteringen best mulig for deg. Du har en koordinator i avdelingen, som har et spesielt ansvar for å koordinere tjenestene under oppholdet. 

I tidligrehabiliteringen tilstreber vi å sikre balanse mellom å hjelpe deg med å dekke grunnleggende behov, og det å hjelpe deg fram mot å bli mest mulig selvhjulpen. Derfor vil mange dagligdags oppgaver som for eksempel personlig stell og matlaging også være den del av treningen. 

En del av den tverrfaglige oppfølgingen vil også være å sikre deg riktige hjelpemidler, tilpasning av hjemmet og søknad på rettighetsbaserte stønader. Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge både permisjoner og utskrivning. Dette er viktig, siden du kan ha behov for hjelp fra hjemmetjenesten når du kommer hjem. 

Medbestemmelse står sentralt i rehabiliteringen og tjenestene baseres på samhandling mellom deg, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.


g_574655d0_60c4_4233_93c5_9c1d8ac0aed7

Etter

Det gjennomføres en sluttkartlegging når oppholdet nærmer slutten, og den tverrfaglige rapporten sendes til de samarbeidsparter du og avdelingen blir enige om. 

For noen pasienter er det aktuelt å planlegge med videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten. For andre pasienter er det fastlegen som vurderer videre oppfølging. Fastlegen må da sende ny henvisning ved behov.

Kontakt

 • Kontakt Rehabilitering, Ottestad

  Vår besøkstid

  Besøkstider
  • I dag
   • 11:00 - 13:00
   • 15:00 - 18:00
  • Mandag 16:00 - 19:00
  • Tirsdag 16:00 - 19:00
  • Onsdag 16:00 - 19:00
  • Torsdag 16:00 - 19:00
  • Fredag 16:00 - 19:00
  • Lørdag
   • 11:00 - 13:00
   • 15:00 - 18:00
  • Søndag
   • 11:00 - 13:00
   • 15:00 - 18:00

  Ottestad (rehabilitering)

  Jørgen Jensens veg 7

  2312 Ottestad

  Transport

  ​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

  Informasjon om rutetider (entur.no)​

  ​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  ​Innlagte pasienter​ se​​rveres følgende måltider:

  • Frokost 
   07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
  • Lunsj
   12.00
  • Middag
   15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
  • Kveldsmat
   19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

  Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

  Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene. 

  ​Mat til ​​pårørende

  Pårørende kan kjøpe m​​at i spisesalen på post 2. 

  Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

  ​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

  ​A​​viser​ 

  På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

  Badebass​e​​​ng​ 

  Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider. 

  D​​y​​​r​​​ 

  Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​ 

  Overnattin​​g/rom 

  Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​ 

  Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon. 

  Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen. 

  Røy​​king​​ 

  Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.

 • Kontakt Rehabilitering, Solås

  Vår åpningstid

  Åpningstider
  • I dag STENGT
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

  Gjøvik (rehabilitering)

  Føllingstads veg 15

  2819 Gjøvik

  Transport

  ​Nærmeste busstopp er Solås og Hunnsjordet, rett ved rehabiliteringsenheten. 

  Rehabiliteringsenheten ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Gjøvik stasjon (tog) og Gjøvik skysstasjon (buss).

  Informasjon om rutetider (entur.no)​

  ​Pasienter og pårørende kan benytte parkeringsplass på fremsiden av bygningen. Husk å få parkeringsbevis på vaktrommet.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  ​Innlagte pasi​​enter serveres følgend​​e måltider:

  • Frokost
   08.30-09.30 mandag til fredag / 09.00 lørdag og søndag
  • Lunsj
   11.30    
  • Middag
   14.30 mandag til fredag / 12.30 lørdag og søndag
  • Kaffe
   16.00
  • Kveldsmat
   18.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag
  • Eventuelt senkvelds
   21.00

  Måltider og dietter blir tilrettelagt og tilpasset individuelle behov. 

  Mat til på​​rørende

  Pårørende kan kjøpe mat i kantina ved sykehuset i G​jøvik, om lag 500 meter fra avdelingen. Kaffe kan kjøpes på rehabiliteringsavdelingen.​​

  I helgene kan pårørende som gir beskjed på forhånd kjøpe middag på rehabiliteringsavdelingen.

  Coop Prix Tranberg ligger om lag 450 meter fra avdelingen.

  ​Det finnes fellesrom med TV i 1. og 2. etasje.

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

  ​​​Avi​​ser​ 

  På fellesrommene finnes aviser til fri disposisjon, blant annet Aftenposten, Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen. 

  D​​y​​​r​​​ 

  Det er ikke tillatt med dyr på avdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​ 

  Ov​ernatting​ og rom​​​​​​​ 

  Alle innlagte pasienter får et eget rom med TV med et begrenset kanalutvalg. Noen rom har eget toalett og dusj. 

  Røy​king​​ 

  Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. All røyking må foregå på anviste steder utendørs.​ 

  Verd​isaker​​​​ 

  Rehabiliteringsavdelingen kan ikke ta ansvar for dine penger og personlige eiendeler under oppholdet. Det er mulig å låse inn penger og mindre verdisaker i låsbare oppbevaringsbokser. Likevel anbefaler vi deg å la verdisaker bli liggende hjemme​. Hittegods leveres i resepsjonen.​​​​ 

  Åpningstider o​​g besøkstider​ 

  Hovedresepsjonen er åpen hverdager klokka 08.30-14.30. Lørdager og søndager er den stengt. Utenom åpningstiden kan du henvende deg på vaktrommet. Telefoner blir også viderekoblet dit når resepsjonen er stengt. 

  Resepsjonen til poliklinikken er åpen på dager med poliklinikk klokka 08.00-14.30. 

  Det er ingen faste besøkstider, men ofte er programmet på dagtid fullpakket, slik at besøk anbefales etter klokka 16.00 eller i helga. 

  Mål for reha​​biliteringen 

  I rehabiliteringen er det dine vurderinger av livskvalitet, mestringsevne og ønsker om funksjon og deltakelse (sosialt og i samfunnet) som skal bestemme retningen.  

  Les mer om å sette mål i egen rehabilitering