Ungdom på sykehus

Her får du råd og tips om hva som skjer før, under og etter sykehusoppholdet.

Vi ønsker å gi deg som er ung pasient viktig informasjon om tilbudet vårt til deg, blant annet om rettigheter og taushetsplikt, avdelingene våre og Ungdomsrådet.

Deg og sykehuset

Du har de samme rettighetene til behandling som alle andre som ligger på sykehus. I tillegg har du spesielle rettigheter fordi du er under 18 år.

Visste du at du har spesielle rettigheter når du er innlagt på sykehus? 

Du har de samme rettighetene til behandling som alle andre som ligger på sykehus. I tillegg har du spesielle rettigheter fordi du er under 18 år. 

Dine rettigheter:

  • Du har rett til å ha minst en av foreldrene dine hos deg mens du er på sykehuset.
  • Du har rett til besøk når du ønsker det, dersom du ikke er så syk at legene mener du ikke kan ha besøk.
  • Både du og foreldrene dine har rett til å få informasjon om hva som feiler deg.
  • Du har rett til undervisning mens du er på sykehuset, slik at du klarer å følge opp skolen.
  • Du har rett til å få informasjon om sykdom og behandling på et språk som er forståelig for deg. 

Taushetsplikt

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de ikke skal fortelle videre til noen andre det du har fortalt dem.

Foreldre kan likevel ha rett på informasjon, dersom legen mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg. Det gjelder frem til du er 18 år. 

12 år

Fra du er 12 år skal du få samme informasjon som foreldrene dine om sykdommen din, behandlingen og lignende. Leger, psykologer og andre som har med helsen din å gjøre skal spørre deg om meningen din når det gjelder helsen din og behandlingen du får.

Du skal bli tatt mest mulig hensyn til når det gjelder hva du synes om hvilken behandling du kan få, når du ønsker undersøkelsene eller behandling, og hvem som skal være med deg på sykehuset. Helsepersonell skal ikke gi fortrolige opplysninger om deg til foreldrene dine hvis du er sterkt imot det, og helsepersonellet finner at dine grunner bør respekteres.

16 år

Du er helserettslig myndig og har rett til å bestemme selv i saker som angår din egen helse. Helsepersonell har plikt til å gi det informasjon tilpasset deg slik at du forstår den og kan ta overveide valg. 

18 år

Du bestemmer selv i alle saker og helsehjelp kan bare gis hvis du samtykker. Det kan være vanskelige valg. En god idé kan fortsatt være å ta med foreldre, venner eller kjæreste i beslutningen. 

Vil du vite mer?

Mine rettigheter - helserettigheter for ungdom (PDF, ahus.no)

Helserettigheter for barn og unge (helsenorge.no)

​Du som er mellom 16 og 18 år er helserettslig myndig og kan selv bestemme over egen helse. Helsenorge gir deg tilgang på alle tjenester som er tilgjengelig for voksne (over 18 år).

Ungdom (helsenorge.no)

Vi ønsker å snakke med deg alene fra du er cirka 12 år gammel. Dette er frivillig, men vi anbefaler at du øver deg på å snakke med helsepersonell alene. 

Ofte gjør vi det sånn at du kommer inn alene i begynnelsen av samtalen. Foreldrene kommer inn etter en stund og så snakker vi med dem om det som vi har snakket om. 

Vi har taushetsplikt, men fram til du er helsemessig myndig har foreldrene dine rett til informasjon. Allikevel er det ikke alt vi trenger å fortelle foreldrene din om selv om du er under 16 år. Gi beskjed hvis det er noe du ikke ønsker at foreldrene dine skal få informasjon om. 

Noen ting kan være så alvorlig at foreldrene dine trenger informasjonen for å kunne passe godt på deg. Disse tingene må vi forteller foreldrene dine om, men du skal få være med på å finne en god løsning for hvordan vi kan gjøre dette. Foreldre er ofte viktig støttespiller for ungdom. 

Vi vil gjerne snakke med deg om det er som er viktig for deg. Det er flott hvis du forteller oss om temaer som du vil snakke om. Vi vet at det å være ungdom med en kronisk sykdom kan være utfordrende. Det er viktig for oss å vite hvordan du har det for å kunne hjelpe deg best mulig til å leve med langvarige helseutfordringer. 

Temaene vi kan snakke om er hvordan du har det hjemme, på fritiden, venner, skole og utdanning, psykisk helse, seksualitet, prevensjon og andre utfordringer i hverdagen.

De fleste ungdom med kronisk sykdom vil ha behov for oppfølging av fastlege eller på sykehus resten av livet. På barne- og ungdomsavdelingene i Sykehuset Innlandet følger vi deg som ungdom frem til det året du fyller 18.

Når du blir 18 år blir du overført til fastlegen eller andre avdelinger på sykehuset for videre oppfølging. 

Vi vet at denne overføringen skjer i en periode i livet hvor det skjer mange endringer og at overføringen kan by på utfordringer. Vi ønsker å gjøre denne overgangen best mulig for deg og har derfor laget et eget program for overgangene. 

Du skal få informasjon om overgangen fra din behandler i god tid før du overføres. 

Vil du vite mer?

Operasjon selvstendighet - om overgangen fra barn til voksen (PDF, ahus.no)

Våre avdelinger

I Sykehuset Innlandet har vi flere avdelinger som tar imot deg som er ungdom.

Sist oppdatert 20.06.2024