Fagkurs

Kurs i PRISM-5

Kurs i PRISM-5, et semistrukturert diagnostisk intervju utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse. For å bruke intervjuet må du delta på kurs og bli sertifisert.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Spesialiteter

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin

Arrangør

Målgruppe

  • Leger 
  • Psykologer 
  • Annet helsepersonell med minst 4 års relevant utdanning 

Detaljert informasjon

Mer informasjon om kurs i PRISM-5 fra NKROP (rop.no)

Kontakt