Henvisningsrutiner

Sykehuset Innlandet anbefaler å følge Helsedirektoratets retningslinjer for henvisninger. Rutiner for henvisning til Sykehuset Innlandet er beskrevet i anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger. For enkelte fagområder kan det være spesielle ønsker om innhold i henvisningene.

Henvisning knyttet t​il fagområde

Fra 1. september 2023 er det etablert felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne i Helse Sør-Øst. Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.

Mer om felles henvisningsm​ottak i psykisk helsevern for voksne (helse-sorost.no)​

​Se sjekkliste for henvisning i informasjon om behandlinger ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk i divisjon Habilitering/rehabilitering:

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Fastleger kan sende henvisning til klinisk ernæringfysiolog (KEF) ved Sykehuset Innlandet.

SI'ste nytt fra 2022

​Strengere prioritering av de som blir henvist:

SI'ste nytt fra 2022

Viktig at barn med debuterende diabetes mellitus ikke henvises som elektivt sendte e-henvisninger:

SI'ste nytt fra 2018

Kirurgisk avdeling ved sykehuset i Gjøvik opplever regelmessig å få henvist pasienter som ikke hører hjemme ved skadepoliklinikken:

SI'ste nytt fra 2021

Sædundersøkelser utføres kun på Hamar, og sædanalyser utføres bare på torsdager:

SI'ste nytt fra 2019

 

Sist oppdatert 29.02.2024