Samarbeidsavtaler

Helseforetak og kommuner er lovpålagt å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Revidert samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet trådte i kraft 1. mars 2024. Avtalen omfatter en overordnet avtale, fem delavtaler og samarbeidsprosedyrer.

Sist oppdatert 01.03.2024