LIS1-utdanning

Sykehuset Innlandet har for LIS1 40 stillinger med oppstart 1. mars og 40 stillinger med oppstart 1. september. Stillingene er fordelt på våre fem somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuset Innlandet skal fra 1. mars 2023 tilby 2 stillinger som tredelt turnus. Læresteder vil være sykehuset i Gjøvik for 4 måneder kirurgi og 4 måneder medisin, samt sykehuset på Reinsvoll for 4 måneder psykiatri. 

Alle LIS1 starter sitt 12 måneders løp i Sykehuset Innlandet med et felles obligatorisk introduksjonskurs over tre dager. 

Kompetanseportalen benyttes av alle ansatte til å registrere læringsmål. Det er du som LIS1-lege som har ansvar for å registrere læringsmål for signering når de er oppnådd.

Etter ett års tjeneste som LIS1, følger seks måneders tjeneste i en av kommunene som Sykehuset Innlandet samarbeider med. Se oversikt under.

Før avslutning av sykehustjenesten skal alle læringsmål være godkjente og signerte i Kompetanseportalen. Portalen vil stenge for endringer og innsyn en måned etter avsluttet tjeneste.​

 • Alvdal
 • Dovre*
 • Elverum
 • Engerdal
 • Folldal
 • Gausdal
 • Gjøvik
 • Gran
 • Hamar
 • Lesja*
 • Lillehammer
 • Lom
 • Lunner
 • Løten
 • Nord-Aurdal
 • Nord-Fron
 • Nordre Land
 • Os
 • Rendalen
 • Ringebu
 • Ringsaker
 • Sel
 • Skjåk
 • Stange
 • Stor-Elvdal
 • Søndre land
 • Sør Fron
 • Tolga
 • Trysil
 • Tynset
 • Vestre Slidre
 • Vestre Toten
 • Vågå
 • Østre Toten
 • Øyer
 • Øystre Slidre
 • Åmot
 • Åsnes​

*Er hovedsakelig knyttet opp mot LIS 1-stillinger i Helse Nord-Trøndelag, men kan ved noen tilfeller tildeles kandidater fra Sykehuset Innlandet ved frafall av koblet kandidat.

Kon​taktperson

​Elin Myhre​
E-post: Elin.Myhre@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 997 49 212

Sist oppdatert 03.03.2023