Lærlingordningen

Sykehuset Innlandet har til enhver tid nærmere 60 lærlinger fordelt på tre ulike yrkesretninger; ambulansefag, helsefagarbeider og institusjonskokk.

Lærlingene er tilknyttet over 30 læresteder ved vår virksomhet i Innlandet. Søknad om lærlingplass sendes via jobbportalen Webcr​uiter. Søknadsfrist for å søke lærlingplass er 1. mars hvert år.

Søk lærlingplass i Webcruiter

​​Kr​​av

Fagutdanning er normalt en 4-årig utdannelse, hvorav to år er i skole og to år er i bedrift. Vi stiller krav til bestått Vg1 og Vg2 i gitt utdanning. 

Dersom Vg1 eller Vg2 er tatt som etter- og videreutdanning (Opus, NKI eller lignende), ta kontakt med aktuell fylkeskommune for å få forespeilet lengden på læretiden.

I tillegg til bestått grunnutdanning, stiller vi krav til gode karakterer, lite fravær, personlig egnethet og en god søknad.

Ambulansefag har egne fysiske opptakskrav som gjennomføres ved fysiske tester i forkant av endelig opptak.

Se spesielle opptakskrav for ambulansefag

​​Lærefag

Ambulansearbeidere er bindeleddet mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. De rykker ut og transporterer pasienter forsvarlig under alle vær- og føreforhold.

Ambulansearbeidere undersøker, observerer og identifiserer svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter, samt prioriterer mellom pasienter i akuttsituasjoner når flere er skadd.

Ambulansearbeidere med fagbrev kan jobbe i offentlige og private sykehus og som koordinatorer ved AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Les mer om ambulansefag (utdanning.no)

Som helsefagarbeider jobber du med pasienter i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

En helsefagarbeider bistår pasienter med hjelp til blant annet medisinering, personlig hygiene, måltider, bruk av tekniske hjelpemidler og andre daglige gjøremål.

Helsefagarbeideren kan jobbe i offentlige og private sykehus, i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre og lignende.

Les mer om helsefagarbeider (utdanning.no)

Som institusjonskokk har du ansvar for matomsorgen til pasienter eller brukere som har behov for bistand til sitt eget kosthold. Du skal planlegge og produsere alle måltider pasienten eller brukeren trenger i løpet av et døgn.

Mattilbudet skal oppfylle gjeldende ernæringsmessige kriterier, offentlige retningslinjer og den enkeltes behov. Du skal være i stand til å lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke.​

Som institusjonskokk kan du jobbe i store offentlige og private institusjoner, som for eksempel sykehus, forsvaret, eldresenter, fengsler og lignende.

Arbeidet foregår som regel på dagtid, og har et stort faglig miljø.

Les mer om institusjonskokk (utdanning.no)​​

​Spørsm​ål o​​g svar

Vi forventer at våre lærlinger til enhver tid følger gjeldende lov- og avtaleverk, samt arbeidsreglementet for Sykehuset Innlandet.

I læretiden forventer vi at:

  • Du møter presist​ på jobb og har skiftet og er klar når arbeidsdagen begynner.
  • Du medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø ved å vise god folkeskikk og normal høflighet.
  • Du stiller på eventuelle kurs og lærling​samlinger.
  • Du viser engasjement og interesse for ditt fagfelt.
  • Du tar ansvar for egen læring og jobber systematisk frem mot fagprøve.
  • Du er ydmyk overfor dine kollegaer og medlærlinger når det gjeldes andres kunnskap og erfaringer.
  • Du tar initiativ og tilbyr deg å hjelpe​.

Alle søknader må sendes via jobbportalen Webcruiter. Stillingsannonser for lærling utlyses i januar med søknadsfrist 1. mars.

Vi tar inn om lag 25 lærlinger hver høst fordelt på de tre yrkesretningene ambulansefag, helsefagarbeider og institusjonskokk.

Det er vanskelig å oppgi et eksakt antall dager eller timer. Det viktigste er at du ikke har et stort ubegrunnet/udokumentert fravær.

Vi må kunne stole på at du kommer på jobb og gjør den jobben du skal, derfor er dette viktig for oss.

Vi kan ikke love å kunne tilby fast stilling til alle etter endt utdannelse. For oss er det viktig å ta vår del av samfunnsansvaret og gi flere muligheten til å ta fagbrev.​

​​Ko​ntaktperson

Sist oppdatert 27.07.2023