Konseptfase

Planleggingen av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet pågår i en konseptfase. Dette arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF.

Det er etablert en styringsgruppe med representanter fra ledelse, tillitsvalgte og brukere fra det regionale helseforetaket og Sykehuset Innlandet. 

Les om arbeidet hos Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

​Sykehuset Innlandet har ansvar for den interne medvirkningsprosessen i konseptfasen. Brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjenesten gir innspill gjennom ulike medvirkningsorganer og skriftlige innspillsrunder. ​

Les interne innspill i konseptfasen

Sist oppdatert 14.08.2023