Interne innspill i konseptfasen

Sykehuset Innlandet har ansvar for den interne medvirkningen i konseptfasen. Brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjenesten gir innspill gjennom ulike medvirkningsorganer og skriftlige innspillsrunder.

​Utredningene i steg 1 av konseptfasen ble gjennomført fra desember 2021 til august 2022. 

Den interne medvirkningsprosessen omfattet fire temaer​: avgrensning av alternativer, oppdatering av vurderingskriterier, faglig vurdering av alternativer og utvikling av hovedprogram. I tillegg til en rekke medvirkningsmøter, gjennomførte Sykehuset Innlandet i denne perioden fire skriftlige innspillsrunder knyttet til konkrete problemstillinger.

I forbindelse med tilleggsoppdraget i konseptfasen gjennomførte Sykehuset Innlandet to parallelle innspillsrunder i januar 2023.​​ ​

Innspillsrunder jan​uar 2023

Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste på foretaks- og divisjonsnivå, fagråd og faggrupper er invitert til å gi innspill til arbeidet med å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. 

Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat.

Les innspillsnotatet (​​PDF)

  Divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste på foretaks- og divisjonsnivå, er invitert til å gi innspill til arbeidet med å belyse mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Deloppdrag 2 omfatter begge de to alternativene som er utredet i konseptfasen steg 1. 

  Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat.​​​

  Les innspillsnot​atet (PDF)​

  Les rapporten om deloppdrag 2 (PDF)​

   Tidligere innspillsrunder​

   Sykehuset Innlandet gjennomførte i juni 2022 den fjerde interne innspillsrunden i konseptfasen. Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste ​var invitert til å gi innspill til den faglige vurderingen av de to alternativene som utredes i konseptfasen steg 1.

   Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

   Les innspillsnota​tet (PDF)

    Sykehuset Innlandet gjennomførte i mai 2022 den tredje interne innspillsrunden i konseptfasen. I denne runden bisto fagråd og faggrupper prosessen med å beskrive styrker og svakheter ved de to alternativene som utredes i konseptfasen.​

    ​Sykehuset Innlandets fagråd og faggrupper er rådgivende organer som bidrar til å styrke fagutvikling og faglig samarbeid mellom ulike divisjoner og fagområder.​ Som en del av innspillsprosessen ble det 13. mai gjennomført en fagkonferanse for medlemmer i alle fagråd og faggrupper.

    Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

    ​Les innspill​​sno​tate​​t (PDF)

     Sykehuset Innlandet gjennomførte i mars 2022 en intern innspillsrunde knyttet til arbeidet med å avgrense virksomhetsinnholdet i null-pluss alternativet. Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

     Les innspillsnotatet (PDF)

      Sykehuset Innlandet gjennomførte i januar 2022 en intern innspillsrunde knyttet til de to første temaene i medvirkningsprosessen, avgrensning av alternativer og oppdatering av vurderingskriterier. Innspillsrunden omhandlet også den interne medvirkningsplanen for konseptfasen. Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. ​

      Les innspillsnotatet (PDF)

       Sist oppdatert 14.08.2023