– Glad for at Mjøssykehuset er vedtatt

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet mener beslutningen om ny sykehusstruktur legger til rette for gode tjenester til framtidens pasienter i Innlandet.

Publisert 13.06.2023
Sist oppdatert 03.08.2023
Foretaksledelsen på sykehustomta i Moskogen, gruppebilde.
Fra venstre: Are Tvinnereim, Benedicte Thorsen-Dahl, Bård Are Bjørnstad, Nina Strøm Swensson, Roger Jenssen, Ane Kaurstad, Alice Beathe Andersgaard, Oddbjørn Øien, Ellen Pettersen, Håvard Kydland, Mona Steen, Cecilie Dobloug og Geir Kristoffersen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i foretaksmøte i dag formelt vedtatt retningsvalget for den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Vedtaket innebærer en samling av de spesialiserte funksjonene fra alle dagens sykehus.  

Les mer om vedtaket

Retter blikk​et framover  

Etter at den foreløpige protokollen fra foretaksmøtet ble offentliggjort, holdt administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard et åpent informasjonsmøte for alle ansatte i Sykehuset Innlandet. 

– Jeg er veldig glad for at vi har fått en beslutning om framtidig sykehusstruktur, og jeg er glad for at planene om Mjøssykehuset er vedtatt. Det er mange som har arbeidet lenge for dette. Det vedtaket vi nå har fått, gjør at vi alle kan rette blikket framover, sier Andersgaard.  

– Gode​​ tjenester til pasientene 

Etter det interne informasjonsmøtet samlet ledelsen seg i Moskogen ved Moelv, på det som er utpekt som sykehustomta til det framtidige Mjøssykehuset. ​

– Det er flott å stå her og kunne si at vi skal få et helt nytt og topp moderne sykehus. Vi vet at det er mye arbeid som gjenstår før vi kan ta i bruk Mjøssykehuset, men nå vet vi hva vi jobber mot. Denne beslutningen gjør at vi kan samle tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Jeg er helt sikker på at beslutningen innebærer at vi i framtiden kan tilby gode tjenester for pasienter i Innlandet og at Sykehuset Innlandet vil bli en enda bedre arbeidsplass for våre medarbeidere, sier Andersgaard. 

Store end​ringer 

Dagen etter det historiske vedtaket vil hun møte Sykehuset Innlandets brukerutvalg, som har representanter fra pasient- og brukerorganisasjonene i området.  

– Det engasjementet vi har opplevd fra brukere, ansatte, kommuner og andre i denne saken har bidratt sterkt til de løsningene som nå skal realiseres. Dette vedtaket medfører store endringer. Vi ønsker å videreføre den gode dialogen som vi har hatt med våre brukere og samarbeidspartnere i utformingen av den framtidige løsningen, sier Andersgaard. ​

Relatert innhold​

​​