Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, portrett.

Organisering og ledelse

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. I tillegg har vi fire stabsområder og ett prosjektområde. Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard (bildet), stabsdirektører og divisjonsdirektører utgjør Sykehuset Innlandets foretaksledelse.

Foret​​​​ak​sledelse 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, portrett.

Alice Beathe Andersgaard

Administrerende direktør

Ellen Henriette Pettersen

Direktør med​​isin og​ he​lsefag

Cecilie Dobloug Nyland​

HR-direktør

Frank Roar Byenstuen

Kommunikasjonsdirektør

Nina Strøm Swensson

​​Økonomidirektør

Roger Jenssen

Divisjonsdi​​rektør, divisjon Eiendom og internserv​ice

Trine Fleischer Eng

Divisjonsdirektør, divisjon Elverum-Ha​mar

Håvard Kydland

Assisterende divisjonsdirektør, divisjon Elverum-Ha​​mar

Kari Mette Vika

Divisjonsdirek​​tør, divisjon Gjøvik-Lilleham​​mer

Are Bergsvein Tvinnereim

Assisterende divisj​​onsdirektør (konstituert), divisjon Gjøvik-Lillehammer

Siv Cathrine Høymork

Divisjonsdirek​tør, divisjon Habilitering/rehabilite​​ring

Mona Elin Steen

Divisjonsdirektør (ko​​nstituert), divisjon Medisinsk servi​​​ce

Geir Kristoffersen

Divisjonsdirekt​​ør, divisjon Prehospitale tje​​nester

Benedicte Thorsen-Dahl

Divisjonsdirek​​tør, divisjon Psykisk hels​​​evern

Anton Åhrén

Assisterende divisjonsdi​​rektør, divisjon Psykisk hels​evern

Oddbjørn Øien

Divisjonsdirektø​​​​r, divisjon Tyn​set

Randi Nordtorp Mølmen

Prosjektdirektør (konstituert)

Cecilie Dobloug Nyland

Program​direktør (konstituert)

Linda ​E. N​yfløt

Administrasjonsleder

Divisjons- og stabsledelse

Oversikt over divisjons- og stabsdirektører og avdelingssjefer

 

Sist oppdatert 05.02.2024