Brukerutvalgets dialogkonferanse 2023

Onsdag 31. mai arrangerte Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet dialogkonferanse for brukerorganisasjonene i fylket.

Publisert 02.06.2023
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard og leder i Brukerutvalget Bjug Ringstad under dialogkonferansen.
Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, og leder av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Bjug Ringstad, foran deltakerne av dialogkonferansen i Brumunddal.

Framtidig sykehusstruktur, samarbeid med kommunene, og behov for endringer var blant temaene under årets dialogkonferanse. Etter hvert innlegg var det satt av tid til spørsmål og dialog. 

Beh​ov for end​​ringer ​

​​Innledningsvis tok administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard opp utfordringer og muligheter spesialisthelsetjenesten står overfor. 

– Helsepersonellkommisjonen er klare på at den største utfordringen i Norge framover vil være mangelen på helsepersonell, og vi merker det allerede i Innlandet. I framtiden vil vi få færre ansatte per pasient, og det gjør at vi må arbeide annerledes. Det blir også viktig å arbeide for å beholde våre medarbeidere. De er vår aller viktigste ressurs, sa Andersgaard. ​

Vi ønsker å kunne tilby mer helhetlige pasientforløp, fra hjem til hjem. Vi må derfor samle de spesialiserte funksjonene innenfor somatikk og psykisk helsevern, og vi må arbeide for å få bedre flyt mellom oss og kommunene, sa Andersgaard. 

Leder i Brukerutvalget innleder konferansen med deltakere i salen.

Leder av brukerutvalget, Bjug Ringstad, innledet årets dialogkonferanse for brukerorganisasjonene.

Ønsker a​​​vklarin​g om framtidig sykehusstruktur 

Under prosjektdirektør Roger Jenssens innlegg om arbeidet med framtidig sykehusstruktur, trakk Jenssen fram Brukerutvalgets rolle som en aktiv og viktig pådriver gjennom mange år. 

Brukerutvalget lot det ikke være tvil om at de ønsker en snarlig avklaring i saken om framtidig sykehusstruktur. 

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker en løsning hvor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er samlet under samme tak. Det har vært lang ventetid i denne saken, og vi vet ikke når ventetiden er over, sa Bjug Ringstad, leder av Brukerutvalget. 

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør, og medvirker både på overordnet og strategisk nivå. En av Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne av helsetjenesten. Under dialogkonferansen fikk deltakere informasjon om hvordan medvirkningen er planlagt for konseptfasens steg 2. Brukerutvalget vil være en del av medvirkningsarbeidet. ​


På programmet under årets dialogkonferanse: ​​

  • Åpning av konferansen, ved Bjug Ringstad, leder av Brukerutvalget 
  • Ord for dagen, ved Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet 
  • Presentasjon av Brukerutvalget 
  • Framtidig sykehusstruktur i Innlandet, ved prosjektdirektør Roger Jenssen 
  • Helsefellesskap Innlandet, ved Sverre Sætre, avdelingssjef samhandling og brukermedvirkning 
  • Reduksjon av døgnplasser i psykisk helsevern, ved Ellen Strande, Mental Helse Innlandet 
  • Barn og unge som er pårørende til alvorlig syke, ved Trude Bjerge Wang, brukerkonsulent og barneansvarlig 
  • Åpen post ​
  • Avslutning av konferansen, ved Synnøve Kjølgård, nestleder i Brukerutvalget ​


Les m​​​er om Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet