Bjug Ringstad, portrettbilde

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehuset innlandet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør, og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. Leder er Bjug Ringstad (bildet).

Kontakt Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, gruppebilde.
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet: Elin Anita Lund (fra venstre), Pernille Villekjær, Gunvor Ulsaker, Trond Marthinsen, Bjug Ringstad, Unn Torill Tveitane, Heidi Møller Nilsson, Nils Erik Myhr og Arne Erik Skymoen.

 

Brukerutvalgets ni medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og fra Pensjonistforbundet i Hedmark og Oppland.

Brukerutvalget har 10-11 møter i året. Administrerende direktør deltar fast på brukerutvalgets møter.

Brukerutvalget behandler saker på overordnet nivå, og ikke enkeltsaker.

Medlemmene opp­nevnes fra:​

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Kreftforeningen
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Pensjonistforbundet i Hedmark og Oppland

Bjug Ringstad, portrettbilde

Bju​g Ringstad

Leder av Brukerutvalget

Representerer Norsk forbund for utviklingshemmede og SAFO. 

Les mer om Norsk forbund for utviklingshemmede (nfu.org)

Nils Erik Myhr, portrettbilde

​Nils Erik Myhr

Nestleder av Brukerutvalget

Representerer ​P​ensjonistforbundet i Hedmark​.

Les mer om ​​Pensjonistforbundet (pensjonistforbundet.no)​

Unn Torill Tveitane, portrett.

Unn Torill Tveitane

Medlem av Brukerutvalget

Representerer Kreftf​oreningen. 

Les mer om Kreftforeningen (kreftforeningen.no)

Elin Anita Lund, portrett.

Elin Anita Lund

Medlem av Brukerutvalget

Representerer Mental helse og FFO Innlandet.

Les mer om Mental helse (mentalhelse.no)​

Pernille Villekjær, portrettbilde

Pernille Vil​​lekjæ​​​r

Medlem av Brukerutvalget

Representerer Personskadeforbundet og FFO Innlandet.

Les ​m​​er o​m Personskadeforbundet (personskadeforbundet.no)​

Arne Erik Skymoen, portrettbilde

Arne Erik Skymoen

Medlem av Brukerutvalget

Representerer LHL og FFO Innlandet.

Les mer om LHL (lhl.no)

Trond Marthinsen, portrettbilde

Trond Marth​insen

Medlem av Brukerutvalget

Representerer Mental helse og FFO Innlandet.

Les mer om Mental helse (mentalhelse.no)

Gunvor Ulsaker, portrettbilde

Gunvor Ulsaker

Medlem av Brukerutvalget

Representerer Pensjonistforbundet i Oppland.

Les mer om Pensjonistforbundet (pensjonistforbundet.no)

Hilde Møller Nilsson, portrettbilde

Heidi Møller Nilsson

Medlem av Brukerutvalget

Representerer RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

Les mer om RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet (rio.no)​​ 

​Retningslinjer og opplæring

Det er utarbeidet et e-læringskurs for opplæring for brukerrepresentanter på systemnivå. 

E-læringskurset er utarbeidet etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Opplæringen er i samsvar med retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak, som er vedtatt av alle landets regionale helseforetak.

Opplæring for brukerrepresentanter på systemnivå (articulate.com)

Referater og uttalelser

      Neste møte i Brukerutvalget

      • Møte i Brukerutvalget
       Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.
       Møte i Brukerutvalget
       22.
       mai
       2024
       Flere datoer

      Kontaktinformasjon

      Ønsker du å kontakte Brukerutvalget?

      Ta kontakt via e-post: 

      brukerutvalget@sykehuset-innlandet.no

      Alternativt kan du benytte postadresse: 

      Brukerutvalget
      Sykehuset Innlandet
      Postboks 104
      2381 Brumunddal

      Brukermedvirkning

      Som pasient og pårørende kjenner du på kroppen hvordan tjenestene våre fungerer. Dine opplevelser, tilbakemeldinger og forslag til endringer er viktige. Pasienter og brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester.
      Les mer om brukermedvirkning
      576x372-rett-til-medvirkning.jpg
      Sist oppdatert 22.04.2024