I beredskap på grunn av ekstremværet

Divisjon Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet er i grønn beredskap.

Publisert 08.08.2023

Divisjon Prehospitale tjenester er gått i grønn beredskap på grunn av den stadige utviklingen i begrenset framkommelighet for utrykningskjøretøy og på grunn av prognosen for uværets varighet. 

- Det er begrensede muligheter for mannskaper å gjenopprette framkommelighet på oversvømte eller utraste veier, og vi må påregne at det ikke gjøres utbedringer de fleste stedene så lenge ekstremværet pågår, sier direktør medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen. 

I forbindelse med ekstremværet «Hans» har Sykehuset Innlandet til nå blant annet: 

  • flyttet ambulanser der det er fare for manglende framkommelighet
  • økt antall ambulanser
  • styrket den tekniske beredskapen for eventuell vanninntrenging i sykehusbyggene
  • gjort forberedelser for å håndtere eventuelle situasjoner med forurensning av vannkilder, strømbrudd og utfordringer med mobilnettet
  • kontaktet Røde kors og Norsk folkehjelp, som har økt bemanning og reservebiler tilgjengelig 

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å gi Oslo universitetssykehus oppgaven med å være koordinerende AMK. Under ekstremværet gjelder følgende: 

  • Det er fritt opp til AMK-ene å omdirigere pasientene til de andre sykehusene (Sykehuset Innlandet, Ahus, Oslo universitetssykehus, Veste Viken) under ekstremværet uten at helseforetakene må informeres og samtykke på forhånd. Framkommelighet for ambulanse er styrende for pasientfordelingen. 

Sykehuset i Gjøvik var i gul beredskap en tid etter jordskredet i Bagn. 


​​