Beredskap

Beredskap handler om å være forberedt på ulike typer hendelser. Beredskapsplanverket i Sykehuset Innlandet skal bidra til at spesialisthelsetjenesten i Innlandet kan ivareta tjenestetilbudet, pasienter og ansatte ved interne og/eller eksterne hendelser.

Beredskapsnivåer

Sykehuset Innlandet benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til ordinær drift: grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivået settes etter hvilke konsekvenser hendelsen har for driften i sykehuset. 

Økt ledelsesberedskap for hendelser som ikke kan håndteres innenfor ordinær drift. Enkelte funksjoner kan forsterkes.

Hendelser som krever mobilisering av ekstra ressurser.

Hendelser som krever full mobilisering av alle tilgjengelige ressurser.

Sist oppdatert 14.06.2024