Samarbeidsavtale mellom kommunene og Sykehuset Innlandet

Strategisk samarbeidsutvalg har landet en samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i opptaksområdet. Avtalen skal nå forankres og behandles i kommunene og i foretaket.

Publisert 17.11.2023
Strategisk samarbeidsutvalg, gruppebilde.
ENIGE: Strategisk samarbeidsutvalg har hatt ansvar for å revidere samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i opptaksområdet. Utvalget koordinerer arbeidet i Helsefellesskap Innlandet, og består av representanter fra foretaket og kommunene.

Sykehuset Innlandet og kommunene i opptaksområdet har i høst arbeidet med en revidering av eksisterende samarbeidsavtale.

Onsdag 18. oktober ble det brudd i forhandlingene, på grunn av uenighet om forhold rundt utskriving av pasienter fra sykehus til kommuner. I uke 44 startet meklingen hos Statsforvalteren i Innlandet. Fredag 17. november landet strategisk samarbeidsutvalg en avtale som etter planen skal gjelde fra neste år.

Strategisk samarbeidsutvalg koordinerer arbeidet i Helsefellesskap Innlandet, og består av representanter fra kommunene og foretaket. Det er dette utvalget som har hatt ansvar for å revidere samarbeidsavtalen.

 

Helsefellesskap Innlandet

Et grep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 var å opprette 19 helsefellesskap som består av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. 

De 42 kommunene i opptaksområdet til helseforetaket og styret i Sykehuset Innlandet er tilsluttet samarbeidsmodellen Helsefelleskap Innlandet. Helsefellesskap Innlandet har syv helseregioner. Representanter fra sykehuset og kommunene deltar fra ledernivå 1, 2 og 3 i henholdsvis partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og fagutvalg. 

Mer om Helsefellesskap Innlandet