Starter grunnundersøkelser for Mjøssykehuset

14. august settes det i gang geotekniske undersøkelser av grunnforholdene på sykehustomta i Moskogen ved Moelv.

Publisert 14.08.2023
Skisse av Mjøssykehuset, illustrasjonsbilde.
Skisse av Mjøssykehuset basert på en foreløpig plassering av hovedfunksjoner. Illustrasjon: Ratio & Arkitema.

Grunnundersøkelsene skal gi informasjon til å vurdere hvilke områder på tomta som er best egnet for sykehusbygg. I aktuelle områder skal det kartlegges løsmasseforhold og dybder til berg. Det skal i tillegg hentes opp miljøprøver for å avdekke eventuell forurenset grunn.

Undersøkelsene omfatter også en registrering av grunnvannstand. Denne målingen vil bli gjennomført over en lengre periode for å registrere hvordan grunnvannstanden endres i løpet av året.

Vil vurdere bygg​ets plassering

De geotekniske undersøkelsene vil være de første tegnene til en framtidig sykehusetablering på den valgte tomta i Moskogen etter at Regjeringen i juni vedtok at alternativet med Mjøssykehuset skal legges til grunn i de videre utredningene i konseptfasen. Utredningsarbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektleder Tom Einertsen, portrettbilde

Tom Einersten, prosjektleder Helse Sør-Øst RHF​.

​– Grunnundersøkelsene vil gi oss en oversikt over grunnforholdene som kan brukes til å vurdere den mest hensiktsmessige plasseringen av fremtidige bygg. Informasjonen kan også brukes til å ​​​vurdere hva som vil eventuelt vil være nødvendige fundamenteringstiltak for å realisere det planlagte bygget, sier Tom Einertsen, som leder arbeidet i konseptfasen på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

Tre ​uker

Sivilingeniør Henning Johansen i COWI AS, portrettbilde

Henning Johansen,​ COWI AS.

​COWI AS, som er engasjert til oppdraget, planlegger å gjennomføre grunnundersøkelsene i uke 33-35. Etter dette vil resultatene bli analyser​​​t ved et geoteknisk laboratorium.

– Vi forventer at grunnundersøkelsene vil ta inntil tre uker. Framdriften i dette arbeidet avhenger av grunnforholdene og fremkommeligheten, sier sivilingeniør Henning Johansen i COWI AS.

Arbeidene settes i gang etter avtale med grunneier Ringsaker kommune og Moelven Industrier ASA.

Samler f​unksjoner

​Helse- og omsorgsministeren vedtok 13. juni retningsvalget for den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Vedtaket innebærer en samling av de spesialiserte funksjonene fra alle dagens sykehus i det nye Mjøssykehuset. Det omfatter pasienttilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tråd med regjeringens vedtak vil dette alternativet, som også inneholder flere lokale enheter, bli nærmere utredet i steg 2 av konseptfasen.

Les mer om arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet: 

​​Framtidig sykehusstruktur​