Ansattboliger

Alle ansatte i Sykehuset Innlandet har mulighet til å søke om leie av bolig i en begrenset periode. Vi har rundt 640 utleieenheter lokalisert i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sist oppdatert 18.10.2023