Styreleder Eli Giske, portrettbilde.

Styret i Sykehuset Innlandet

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering. Styreleder er Eli Giske (bildet).

Styremøter

 • Styremøte 30.08.2024
  Styremøte i Sykehuset Innlandet avholdes fredag 30. august.
  Styremøte 30.08.2024
  30.
  august
  2024
 • Styremøte 24.09.2024
  Styremøte i Sykehuset Innlandet avholdes tirsdag 24. september.
  Styremøte 24.09.2024
  24.
  september
  2024
 • Styremøte 23.10.2024-24.10.2024
  Styremøte i Sykehuset Innlandet avholdes 23.-24. september.
  Styremøte 23.10.2024-24.10.2024
  23.
  oktober
  2024
  2 dager

Styremedlemmer

Styreleder Eli Giske, portrettbilde.

Eli Giske

Styreleder

eli.giske@outlook.com

Halfdan Aass

Nestleder

halfdaa@online.no

Bjarne Eiolf Holø

Medlem

parkconsult@parklund.no

Irene Dahl Andersen

Medlem

irdand@live.com

Ivar Gladhaug

Medlem

i.p.gladhaug@medisin.uio.no

Peggy Sandbekken

Styremedlem

peggy.sandbekken@ntnu.no

Ragnhild Aalstad

Medlem

aalstadragnhild@gmail.com

Øistein Hovde

Valgt av og blant de ansatte

oistein.hovde@sykehuset-innlandet.no

Torleiv Svendsen

Valgt av og blant de ansatte

torleiv.svendsen@sykehuset-innlandet.no

Tone Kristine Amundgaard

Valgt av og blant de ansatte

tone.kristine.amundgaard@sykehuset-innlandet.no

Per Hillestad Christensen

Valgt av og blant de ansatte

per.h.christensen@sykehuset-innlandet.no

I tillegg er to representanter for Brukerutvalget observatører på styremøtene.

Styredokumenter

Mer om styret

 • Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper.
 • Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
 • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av styremøtene.
 • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
 • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøtet.
Sist oppdatert 12.06.2024