Styreleder Toril B. Ressem, portrett.

Styret i Sykehuset Innlandet

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering. Styreleder er Toril B. Ressem (bildet).

Kommende styremøter

 • Styremøte 14.12.2023
  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styredokumenter publiseres rundt en uke før møtet.
  Styremøte 14.12.2023
  14.
  desember
  2023
 • Styremøte
  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styredokumenter publiseres rundt en uke før møtet.
  Styremøte
  24.
  januar
  2024

Styremedlemmer

Styreleder Toril B. Ressem, portrett.

Toril B. Ressem

Styreleder

toril@dotterselskapet.no

Halfdan Aass

Nestleder

halfdaa@online.no

Bjarne Eiolf Holø

Medlem

parkconsult@parklund.no

Irene Dahl Andersen

Medlem

irdand@live.com

Ivar Gladhaug

Medlem

i.p.gladhaug@medisin.uio.no

Ragnhild Aalstad

Medlem

aalstadragnhild@gmail.com

Torunn Aass Taralrud

Medlem

torunn.a.t@gmail.com

Øistein Hovde

Valgt av og blant de ansatte

oistein.hovde@sykehuset-innlandet.no

Torleiv Svendsen

Valgt av og blant de ansatte

torleiv.svendsen@sykehuset-innlandet.no

Tone Kristine Amundgaard

Valgt av og blant de ansatte

tone.kristine.amundgaard@sykehuset-innlandet.no

Per Hillestad Christensen

Valgt av og blant de ansatte

per.h.christensen@sykehuset-innlandet.no

I tillegg er to representanter for Brukerutvalget observatører på styremøtene.

Styredokumenter

Mer om styret

 • Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper.
 • Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
 • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av styremøtene.
 • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
 • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøtet.
Sist oppdatert 25.08.2023