Vernetjenesten

Vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og skal se til at lovens krav til arbeidsmiljø blir oppfylt. Verneombudstjenesten arbeider på alle nivåer i virksomheten for å forbedre forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for ansatte.

Verneombudenes hovedoppgave er å påse at alle forhold innen eget verneområde er i tråd med helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Vernetjenesten representerer alle arbeidstakere og tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Den organiserte vernetjenesten i Sykehuset Innlandet består av valgte verneombud, hovedverneombud, foretakshovedverneombud, HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget) og divisjonsvise AMU (arbeidsmiljøutvalg), samt HMS-rådene i divisjon Psykisk helsevern.

Hovedver​neombud

 • Foretakshovedverneombud
 • Hovedverneombud, divisjon Gjøvik-Lillehammer
 • Hovedverneombud, stabsområder
 • Assisterende hovedverneombud, divisjon Prehospitale tjenester 

 • Assisterende foretakshovedverneombud
 • Hovedverneombud, divisjon Elverum-Hamar
 • Hovedverneombud, divisjon Eiendom og internservice

 • Hovedverneombud, divisjon Psykisk helsevern
 • Hovedverneombud, divisjon Habilitering/rehabilitering 

 • ​Hovedverneombud, divisjon Medisinsk service
 • Hovedverneombud, divisjon Prehospitale tjenester
 • Assisterende hovedverneombud, divisjon Gjøvik-Lillehammer

 • ​​​Hovedverneombud, divisjon Tynset
Sist oppdatert 26.01.2023