Pasient i sykehusseng, illustrasjonsbilde

Om oss

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Vi er ett av elleve helseforetak i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Kontakt oss

Sykehuset Innlandet har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet:

 • Fem somatiske sykehus 
 • To psykiatriske sykehus
 • To lokalmedisinske sentre og ett desentralisert spesialistsenter
 • Distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk virksomhet åtte steder
 • To enheter for habilitering
 • Tre enheter for rehabilitering
 • 26 ambulansestasjoner
 • Luftambulansebase på Dombås

Oversikt over sykehus og behandlingssteder

Helseforetakets lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning samt opplæring av pasienter og pårørende. ​

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjeneste gjennom å gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor. 

Fagmiljøer i foretaket viderutvikler og forbedrer behandlingstilbudet i samarbeid med brukere, kommuner, fastleger og andre som yter helsetjenester. 

Sykehuset Innlandet skal samle spesialiserte helsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, videreføre desentralisering av helsetjenester, styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten og videreutvikle prehospitale tjenester.​

 • Kvalitet
 • Trygghet​
 • Respekt​

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Administrerende direktør, stabsdirektører og divisjonsdirektører utgjør Sykehuset Innlandets foretaksledelse. 

Foretaksledelsen
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, portrett.

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering.

Mer om styret og styresaker

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. I tillegg har vi fire stabsområder og ett prosjektområde. 

Administrerende direktør, stabsdirektører og divisjonsdirektører utgjør Sykehuset Innlandets foretaksledelse. 

Oversikt over foretaksledelsen

Oversikt over divisjons- og stabsdirektører og avdelingssjefer​​​​

Jobb i Sykehuset Innlandet

Som et av landets største helseforetak med om lag 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, har vi Innlandets største kompetansemiljø. Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk, spesielt innen det helsefaglige området, men også innenfor mange andre viktige fagområder.

Les mer om å jobbe i Sykehuset Innlandet
Helsepersonell i munter passiar, illustrasjon.

Framtidig sykehusstruktur

Arbeidet med en framtidig sykehusstruktur handler om hvordan vi skal møte deg som pasient i framtiden.

Mer om framtidens sykehus
Helsepersonell i sykehuskorridor, illustrasjonsfoto

Vi utvikler virksomheten for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester, innenfor de rammene vi har. Våre mål og strategier utarbeides på bakgrunn av de nasjonale og regionale føringene.

Les om våre mål og strategier

Arbeidet med en framtidig sykehusstruktur handler om hvordan vi skal møte deg som pasient i framtiden.

Les mer om framtidens sykehus

Vårt organisasjonsutviklingsprogram koordinerer, styrer og følger opp de omstillingene vi har foran oss.

Nyheter

  Arrangementer

  • Møte i Brukerutvalget
   Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.
   Møte i Brukerutvalget
   22.
   mai
   2024
   Flere datoer
  • Epilepsi hos barn og unge, mestringskurs for pårørende
   Barneavdelingen ved sykehuset på Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.
   Epilepsi hos barn og unge, mestringskurs for pårørende
   24.
   mai
   2024
  • Styremøte 27.05.2024
   Styremøte i Sykehuset Innlandet avholdes ved sykehuset på Reinsvoll mandag 27. mai klokka 08.30-15.00.
   Styremøte 27.05.2024
   27.
   mai
   2024
  Sist oppdatert 08.05.2024