Pasientjournal

​Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling og hva slags informasjon som er gitt. Det er strenge regler for hvordan journalopplysninger skal behandles og hvem som kan ha tilgang til dem. 

Innsyn i pasientjournal

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og hvem som har sett på informasjonen om deg. Du kan lese journalen din på helsenorge.no, eller søke om å få en kopi på papir.

Se pasientjournalen din på helsenorge.no

Du kan be om utskrift eller kopi av hele eller deler av pasientjournalen din ved å sende inn et skjema til behandlingsstedet der du har vært pasient. Skjemaet er både digitalt og i papirformat.

Be om utskrift eller kopi av pasientjournalen din med skjema i digital versjon (helsenorge.no)

Be om utskrift eller kopi av pasientjournalen din med skjema i papirformat (PDF)

Endring i pasientjournal

Du kan be om at opplysninger i pasientjournalen din blir endret eller slettet. For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig. For å endre på pasientjournalen din kontakter du sykehuset der du har mottatt behandling ved å sende inn et skjema.

Be om endring i pasientjournalen din (helsenorge.no)

Sperring av pasientjournal

Du kan sperre tilgang til journalen din slik at enkelte helsepersonell ikke får tilgang til den. 

For å sperre pasientjournalen din, kan du sende inn et skjema til det sykehuset du fikk behandling ved. Skjemaet er både digitalt og i papirformat.

Be om sperring av pasientjournalen din (helsenorge.no)

Sist oppdatert 13.06.2024