Enhet for gravide

Enheten har ti døgnplasser og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til gravide med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer, samt gravide i legemiddelassistert rehabilitering. Gravide kan legges inn frivillig eller uten samtykke. Det er også mulig å gjennomføre soning i samarbeid med kriminalomsorgen i frihet på enheten.

Mål for behandlingen

  • Beskytte det ufødte barnet og den gravide for rusmidler
  • Sikre barnet et best mulig utviklingsmiljø i samarbeid med den gravide
  • Fremme tilknytning til det ufødte barnet
  • Gi den gravide ferdigheter for å fremme morsrollen
  • Kartlegge og utrede ruslidelse og eventuell samtidig psykisk lidelse
  • Motivere for å planlegge videre forløp etter utskrivelse

Behandlingstilbudet

Behandlingen legger opp til at den gravide får hjelp for sin rusmiddelavhengighet og sine psykiske utfordringer. 

Målet er at den gravide blir i stand til å ta vare på barnet. 

Behandlingen er tverrfaglig med en kombinasjon av gruppesamtaler, individuelle samtaler og miljøterapi. 

Vi har et behandlingsteam som har et nært samarbeid med hjemkommunen, DPS og andre samarbeidspartnere. 

Jordmor ved enheten følger opp den gravide regelmessig med svangerskapskontroller og samtaler gjennom hele oppholdet.

Kontakt

Telefon

Videotime

Praktisk informasjon og innlogging til videotime
Flere avdelinger tilbyr videotime. Finn mer informasjon hvis du har fått innkalling.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Enheten holder til i Gamlesentralen.

Adresser

Vår åpningstid

Avdelingen er døgnåpen.

Vår besøkstid

Avdelingen har åpen besøkstid.
Sykehusområdet på Reinsvoll sett ovenfra.

Sykehuset på Reinsvoll

Presteseter 1

2840 Reinsvoll

Nærmeste busstopp er ​Prestes​eter (​Vestre Toten), rundt 750​ meter sørvest for sykehuset (10-15 minutter normal gange). 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

Det er parkeringsplasser på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

​Ved aktivitetshuset, som er lokalisert på sykehusets område, har vi helse- og treningsfysiolog, idrettspedagog og psykomotorisk fysioterapeut. 

Det finnes treningsrom, oppvarmet svømmehall med badstue, musikkrom, arbeidsstue og spillerom.​ 

Pasienter kan få individuell oppfølging, undervisning og treningsveiledning, samt delta i trening i grupper. 

Det arrangeres også flere aktivitetsdager ved sykehuset og i samarbeid med Kulturnettverket.

Besøkstidene ved våre sykehus varierer noe. Merk at besøk må avtales på forhånd ved enkelte avdelinger.

Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk. Du bør ikke besøke pasienter dersom du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm.

Informasjon om besøk og besøkstider

​​​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset. Spør imidlertid alltid før du tar med blomster på en avdeling. 

Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk på enkelte blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. 

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i sykehuset av hensyn til smittevern og allergi. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund, må du på forhånd ta kontakt med avdelingen.​​

Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. 

For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​s​​​org 

En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​ 

Ritu​​​aler 

Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. 

Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Hjelp oss å hindre smitte. Som pasient eller besøkende på sykehuset må du følge gjeldende smittevernregler.

​Gjeldende smittevernregler

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".