Pasient som venter i gangen på sykehuset, illustrasjonsbilde

Smittevern

Hjelp oss å hindre smitte. Som pasient eller besøkende på sykehuset må du følge gjeldende smittevernregler.

​Generelle smittevernregler​

 • ​Husk god håndhygiene.
 • Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og utfør håndhygiene etterpå.

 

Er du pasient?

Symptomer fra luftveier/mage/tarm

 • Ta kontakt med avdelingen på telefon før du kommer hvis du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm​.​ 

Testing for resistente bakterier 

 • For å gi deg og andre pasienter i sykehuset trygg behandling, må du teste deg for resistente bakterier dersom du de siste 12 måneder har: 
  • vært smittet av resistent bakterie (MRSA, VRE eller ESBL) 
  • bodd i samme husstand som en person som har vært smittet av resistent bakterie (MRSA, VRE eller ESBL) 
  • arbeidet som helsearbeider utenfor Norden 
  • vært innlagt i sykehus eller annen helseinstitusjon utenfor Norden 
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste utenfor Norden 
  • fått injeksjoner eller tannbehandling utenfor Norden 
  • oppholdt deg i flyktningleir eller barnehjem utenfor Norden 
  • oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden og du i tillegg har kronisk eksem, sår eller hudinfeksjon
 • Hvis du svarer ja på ett eller flere av punktene, må du ta kontakt med fastlegen for å teste deg i god tid før oppmøte på sykehuset. Testen er gratis. Kontakt sykehuset hvis du er usikker på om du trenger å teste deg.

 

Er du besøk​ende?

 • Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk. 
 • ​Du bør ikke besøke pasienter dersom du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm.
Sist oppdatert 03.01.2023