Våre avdelinger

Psykisk helsevern

Oversikt over Sykehuset Innlandets avdelinger innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Akuttpsykiatri og psykosebehandling 

Alderspsykiatri 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Sist oppdatert 10.10.2023