Palliativt team

Sykehuset Innlandet har egne palliative team ved alle sykehusene. Et palliativt team er sammensatt av spesialister innen ulike fagområder (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og lignende). Teamene jobber tett sammen med annet helsepersonell på sykehus og i primærhelsetjenesten. Målet er å bidra til at pasientene får god symptomlindring, hjelp til fysiske, psykiske, sosiale eller åndelige utfordringer.

Slik finner du fram

Sykehuset i Elverum sett ovenfra.

Sykehuset i Elverum

Kirkevegen 31

2409 Elverum

Sykehuset på Gjøvik sett ovenfra.

Sykehuset i Gjøvik

Kyrre Grepps gate 11

2819 Gjøvik

Sykehuset på Hamar sett ovenfra.

Sykehuset i Hamar

Skolegata 32

2318 Hamar

Sykehuset på Lillehammer sett ovenfra.

Sykehuset i Lillehammer

Anders Sandvigs gate 17 (atkomst via Langes gate)

2609 Lillehammer

Sykehuset på Tynset sett ovenfra, omgitt av natur og fjell.

Sykehuset på Tynset

Sjukehusveien 9

2500 Tynset